☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Środa 05.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
PI.271.33.2022.MB - Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" element menu 2022-10-03 13:54:54 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów technicznych hydrantów zewnętrznych znajdujących się na sieci wodociągowej, będącej własnością gminy Tarczyn element menu 2022-09-30 10:29:23 UTWORZENIE
Przebudowa dróg w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych element menu 2022-09-29 09:52:36 MODYFIKACJA
Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych element menu 2022-09-29 09:52:34 MODYFIKACJA
Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki (w tym sterylizacja i kastracja) nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Tarczyn w 2022 roku. element menu 2022-09-29 09:52:31 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na wykonanie pompowania pomiarowego studni oraz wykonanie opracowania geologicznego dotyczącego stanu technicznego studni przy ul. Wąskiej w Tarczynie element menu 2022-09-29 09:52:29 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe - organizacja kolonii (GOPS) element menu 2022-09-29 09:52:24 MODYFIKACJA
zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest element menu 2022-09-29 09:52:20 MODYFIKACJA
Wykonanie badań monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach element menu 2022-09-29 09:52:17 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratek) w instalacji utylizacji odpadów element menu 2022-09-29 09:52:14 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2021r. element menu 2022-09-29 09:52:10 MODYFIKACJA
Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki (w tym sterylizacja i kastracja) nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Tarczyn w 2021 roku element menu 2022-09-29 09:52:08 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt element menu 2022-09-29 09:52:05 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest element menu 2022-09-29 08:31:47 UTWORZENIE
PI.271.29.2022.MB - Budowa elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów element menu 2022-09-23 10:58:57 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 3205454