Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce wraz z przebudową poddasza