Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komorniki oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nosy w istniejącym pasie drogowym