Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych pochodzących z demontażu obiektów budowlanych należących do osób fizycznych z terenu Gminy Tarczyn