Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 2007 rok