Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie