Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest