PI.271.5.2022.MB - Remont niekomercyjnych i ogólnodostępnych stref aktywności ruchowej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach - zadanie nr 1- Remont ciągów pieszych o nawierzchni drewnianej, zadanie nr 2 - Remont ciągów pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej - zmiana terminu składania ofert do 27.04.2022 r.