Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację o źródle ciepła do CEEB w wyznaczonym terminie.

Dla budynków, których źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku wynosi on 14 dni.

Z kolei w przypadku budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021, czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczne jest jego zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne - kliknij

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne - kliknij

Więcej informacji na: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2022-02-15 15:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-11-16 14:54:42)