Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 2022 r.