PI.271.9.2021.MB - Przebudowa ul. Szkolnej w Suchostrudze - etap II