PI.271.8.2020.MB - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2021-2022 - UWAGA Nowy termin składania ofert - 3.09.2020r.