Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie z 2019r.