Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji przestrzennej

Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji przestrzennej

Magdalena Dąbrowska, tel. 22 715 79 29

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. informacji przestrzennej należy:

  1. tworzenie Systemu informacji przestrzennej gminy Tarczyn,
  2. przetwarzanie zbioru danych i metadanych,
  3. współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie zasilania baz danych,
  4. tworzenie i edycja usług sieciowych,
  5. prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem Systemu,
  6. obsługa komponentów aplikacyjnych wchodzących w skład Systemu,
  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi CODGiK, GUGiK oraz innymi organizacjami, w zakresie niezbędnym do utrzymania i rozwijania Systemu,
  8. udzielanie informacji i wsparcia merytorycznego pracownikom Urzędu i użytkownikom Systemu.

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2018-04-11 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2018-04-11 08:45:32)