MPZP dla części wsi Przypki dla obszaru ograniczonego ulicami: Mazurową, Nadarzyńską, Tarczyńską, Prostą oraz Polną- procedura zakończona