PI.271.10.2017.MBO- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarczyn