Przebudowa ul. Dębowej i ul. Wąskiej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową