Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- zamówienie uzupełniające