Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2016-2019