PI.V.271.17.2014- Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość