Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej (26.10.2012r.)