Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Tarczynie (23.07.2012r.)