Dokumenty z kontroli za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2008 r. obejmującej realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, ewidencji działalności gospodarczej, działalności Urzędu Stanu Cywilnego .....

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki