Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 

 

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowegoWymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Wnioski w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ( plik do pobrania ) i umieszczenie urządzeń infrstruktury technicznej w pasie drogi ( plik do pobrania )
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wniosek – 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej)
2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
3. Opłata zgodnie z uchwałą ( plik do pobrania )
 
Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarczynie :
 
 Bank Spółdzielczy w Tarczynie
nr rach.58 8008 0008 2001 0001 7242 0001


UWAGA:
Od 1 września 2011r. nowy rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie
12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Tarczynie

Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Wejście od ul. Zatylnej
tel. (022) 715 79 46

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).

 

Wytworzył:
Katarzyna Kurcińska
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 11:31:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dębowska Małgorzata
(2014-09-03 14:57:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki