Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek sporządzony przez wnioskodawcę określający powierzchnię , położenie, przeznaczenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy zawierający w przypadku
a) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ; dane osobowe z numerem PESEL,
b)osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osoby prawnej : zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadanym numerze NIP i REGON wypis z KRS (dla osób prawnych).
 2. Aktualna mapa z wkreślonym zasięgiem planowanej dzierżawy .
 
Opłaty :
 
Nie podlega opłacie na podstawie art.2 ust. 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635)
 
Miejsce złożenia dokumentów :
 
Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek –8.00 – 16.00 oraz we wtorek – 8.00 – 17.00
 
Termin i sposób załatwienia sprawy :
 
1. Okres załatwienia wniosku w przypadku dzierżawy do 3 miesięcy- jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia umowy dzierżawy .
W przypadku dzierżawy i najmu na okres dłuższy niż 3 m-ce ponadto czas do sporządzenia wykazów nieruchomości  i opublikowanie na okres minimum 21 dni, ewentualnie podjęcia uchwały przez Radę  Gminy i ogłoszenia w prasie w przypadkach konieczności przeprowadzenia przetargu
 2. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
 
Tryb odwoławczy :
 
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.
 
Jednostka odpowiedzialna :
 
Referat Geodezji i Rolnictwa, tel.(022) 71 57 943, (022) 71 57 934,  pok. 113 w budynku przy ul. J. Stępkowskiego 17
 
Podstawa prawna :

1. Art. 37 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 . Nr 102 , poz.651 z późn. .zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Wytworzył:
Barbara Gembala
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 11:40:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:56:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki