Opłata targowa

Opłata targowa


Stawki opłaty targowej na rok 2015 reguluje uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2015r.
 
Stawki opłaty targowej na rok 2014 reguluje Uchwała Nr XLVIII/308/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014r. oraz uchwała Nr L/331/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/308/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014r.
Stawki opłaty targowej na rok 2013 reguluje Uchwała Nr XXXV/204/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2013r.


Uwagi:
1. Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta.
2. Karnety na okres 1 miesiąca można nabyć u inkasenta.
3. Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
4. W przypadku imprez organizowanych przez Urząd Miejski oraz świąt kościelnych dopuszcza się możliwość zamknięcia targowiska dla handlujących z jednotygodniowym powiadomieniem zainteresowanych przez wywieszenie informacji na placu targowym.
5. Inkasentami są: Czesław Wąsik, Mirosław Muszakowski

 

Opłaty:

Wysokości opłat zostały określone w w.w. uchwale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-22 13:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2014-12-30 11:25:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki