Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA
DOWODU OSOBISTEGO
 


 

Opis sposobu załatwienia sprawy:
O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą – konsula Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO.
 

Poza sposobem wskazanym powyżej, utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można zgłosić w organie gminy, który wydał dowód osobisty, w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP.

W wyniku zgłoszenia utraty dowodu osobistego, dowód zostaje unieważniony co skutkuje też zastrzeżeniem numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

 

Opłaty:

Brak

 

Tryb odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki

 

Tryb odwoławczy:

Brak – czynność materialno - techniczna

 

Wymagane załączniki:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - znajduje się na stronie obywatel.gov.pl

 

Podstawa prawna:
Art. 47, art. 48, art. 49 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z 2023 poz. 1378,1615).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798).
 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tarczynie

ul. Juliana Stępkowskiego 17

05-555 Tarczyn

Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Pok. nr 9

Tel. (22) 715-79-33

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 8-16

wtorek 8-17

piątek 8-15

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-29 15:10:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 14:26:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki