☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

Zastępca Burmistrza


Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje  Małgorzata Nowaczyńska

Tel. (48 22) 715 79 02

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

na podstawie Zarządzenia  Nr 13/03 Burmistrza  Tarczyna

z dnia 17 kwietnia  2003 roku

 

§ 5

 

 

1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

2. Zastępca Burmistrza sprawuje funkcje Burmistrza  w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

 

§ 6

 

Zastępca Burmistrza zajmuje się problemami:

 

1)      polityki mieszkaniowej i gospodarki komunalnej,

2)      oświaty i wychowania,

3)      kultury i kultury fizycznej,

§ 7

 

  

Zastępca sprawuje nadzór nad działalnością:

 

1)      Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

2)        Referatu Geodezji i Rolnictwa,

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-29 13:55:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2020-06-24 11:07:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3205454