☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

BurmistrzUrząd Burmistrza sprawuje: Barbara Galicz

Tel. (48 22) 715 79 03

 

Kompetencje Burmistrza Gminy Tarczyn

na podstawie Zarządzenia  Nr 13/03 Burmistrza  Tarczyna

z dnia 17 kwietnia  2003 roku oraz Statutu Gminy z dnia 22 sierpnia 2001 r.

§ 1

 

Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających status Burmistrza. Burmistrz pełni funkcje reprezentacyjne, utrzymuje kontakty z otoczeniem. Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

 

§ 2

 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 3

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 

1)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

2)      ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania,

3)      wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw Gminy,

4)      przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza,

5)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,

6)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

7)      reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

8)      przygotowywanie wniosków i propozycji pod obrady Rady Miejskiej,

9)      wykonywanie zadań administratora danych w zakresie dotyczącym wymagań technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

10)  koordynowanie krajowego systemu ratownictwa gaśniczego na obszarze gminy,

11)  wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

12)  współdziałanie z organami policji w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego,

13)  współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

 

 

§ 4

 

Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością;

 

1)      Zastępcy Burmistrza,

2)      Sekretarza Gminy,

3)      Skarbnika Gminy,

4)      Referatem Spraw Obywatelskich

5)      Referatem  Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

6)      Samodzielnymi stanowiskami pracy.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-29 13:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostrowski Paweł
(2005-01-19 08:30:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3205454