Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji

 

Inspektor : Kinga Komorowska, pokój nr 111

Tel. (48 22) 715 79 47

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw promocji należy:

 

 

1.W zakresie zadań własnych:

 1. budowanie pozytywnego wizerunku Gminy, jej organów, pracowników,
 2. poszukiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji na tematy związane z przystąpieniem Polski do UE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych na cele rozwoju lokalnego i infrastruktury oraz wymagań stawianych gminie i społeczeństwu w okresie przystąpienia do Unii, bieżąca współpraca z Burmistrzem i Skarbnikiem odnośnie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych,
 3. przedstawianie Burmistrzowi cotygodniowego sprawozdania ze stanu prowadzonych prac,
 4. utworzenie bazy danych o przedsiębiorstwach działających na terenie gminy Tarczyn, gmin i powiatów sąsiednich,
 5. podejmowanie działań, aby przyszli inwestorzy lokowali siedziby swojej firmy  w  Tarczynie,
 6. utworzenie bazy danych o lokalnych usługodawcach,
 7. utworzenie bazy danych o bazie szkoleniowo – oświatowej,
 8. utworzenie bazy danych o terenach możliwych do wykorzystania na inwestycje,
 9. kształtowanie pozytywnych stosunków międzyludzkich pomiędzy pracownikami, pracownikami – mieszkańcami, mieszkańcami,
 10. utworzenie bazy danych o potrzebach przedsiębiorców z zakresu usług zewnętrznych,
 11. utworzenie bazy danych o możliwościach rekreacji i wypoczynku,
 12. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki,
 13. stałe uaktualnianie i upowszechnianie w/w informacji oraz wiadomości dot. bieżącego życia gminy na terenie gminy i poza jej granicami,
 14. organizowanie i promowanie witryny gminnej, wyszukiwanie witryn tematycznych i umieszczanie w nich informacji i linków do i z witryny gminnej, wspieranie tworzenia stron przez instytucje i przedsiębiorstwa z terenu gminy i linkowanie ich do głównej witryny gminnej; analiza i zwiększanie dostępności i oglądalności witryny,
 15. obsługa kontaktów gminy z przedstawicielami różnych instytucji i potencjalnych
  inwestorów.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:33:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Mulewicz-Żabówka Małgorzata
(2022-03-10 09:37:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki