Paweł

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

 

I. Wykaz potrzebnych dokumentów:

Pisemny wniosek zawierający, nazwisko, imię, nazwę i siedzibę przedsiębiorcy z jednoczesnym wskazaniem zakresu informacji, o jakich udzielenie się wnioskuje.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, lub przesłać pocztą.

 

II. Opłaty w kasie Urzędu Gminy bądź na konto bankowe Urzędu Gminy:

Opłata skarbowa - płatna w wysokości::

- od informacji (zaświadczenia) o wpisie lub braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
– 17 zł płatna w kasie

lub na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie:

 Bank Spółdzielczy w Tarczynie
nr rach.58 8008 0008 2001 0001 7242 00
01

 

III. Miejsce wykonania usługi:

Urząd Miejski w Tarczynie ul. Rynek 8 a

Referat Budżetowo - Finansowy

Pok. 4, tel. 715 79 28

 

IV. Czas realizacji:

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

V. Informacja o trybie odwoławczym:

Nie przysługuje.

 

VI. Podstawy prawne:

1. Art. 7 a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178 z późn. zm.),

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

 

Wytworzył:
Pawel
Udostępnił:
Ostrowski Paweł
(2006-01-18 14:20:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2010-06-07 08:56:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki