Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CENTRANEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację o źródle ciepła do CEEB w wyznaczonym terminie.

Dla budynków, których źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku wynosi on 14 dni.

Z kolei w przypadku budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021, czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku !!!!

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczne jest jego zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Rynek 8A, pok. 6 lub przez stronę internetową www.ceeb.gov.pl.

Więcej informacji na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków określa sankcje karne, które mogą zostać nałożone w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2020-08-31 08:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-05-26 14:27:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki