Samodzilene stanowisko pracy - audytor wewnętrzny

Samodzielne stanowisko pracy – audytor wewnętrzny

Katarzyna Tunkiewicz - audytor - tel. 22 715 79 31

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy – audytor wewnętrzny należy:

  1. przeprowadzanie zadań zapewniających w Urzędzie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych, w wyniku których Burmistrz (kierownicy jednostek) uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej
  2. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2018-04-11 08:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2019-08-29 11:27:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki