Petycje 2017

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 ze zm.) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zwierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycje, które wpłynęły do Burmistrza Tarczyna w 2017r.:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Burmistrza Tarczyna w roku 2017 - kliknij

 

Petycje, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Tarczynie w 2017r. :

1.

Petycja Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew ws. przeprowadzenia referendum dot. planowanego przebiegu linii 400 kV - kliknij i zobacz


Stanowisko Rady Miejskiej w Tarczynie ws. petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew - kliknij i zobacz

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Radę Miejską- kliknij

Wytworzył:
Udostępnił:
Woźniak Szymon
(2017-07-05 09:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Marta
(2018-06-15 08:51:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki