Petycje 2016

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zwierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Tarczyna w 2016r. - kliknij i zobacz

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Tarczynie w 2016r. - kliknij i zobacz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Woźniak Szymon
(2017-07-05 09:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Szymon
(2017-07-05 09:24:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki