☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Poniedziałek 29.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nazewnictwo ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków,

bulwarów i skwerów

 

1.  Sprawy prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

 

2. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek pisemny od instytucji, organizacji, osób fizycznych lub prawnych,

zawierający uzasadnienie proponowanej nazwy, a w przypadku patrona – krótką

biografię.

 

3. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

 

4. Forma załatwienia

1. Uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie  (ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego )

 

5. Termin załatwienia

Termin uzależniony jest od:

- daty podjęcia uchwały przez Radę Miejską  w Tarczynie

- daty opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie  (ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego )

 

6. Dokumenty / stanowiska  uzyskiwane w postępowaniu

1. Dane z operatu ewidencji gruntów.

2. Opinia Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. W przypadku nadawania nazw drogom wewnętrznym – zgoda właścicieli terenów, na

których jest ona zlokalizowana.

 

7. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

8. Podstawa prawna

1. Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

2. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)

 

9. Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego,

pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:40:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3236846