Akty prawne

 Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (stan prawny na 15.03.2011 r.) kliknij

Rozporządzenie Ministra Pracy i Poolityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania kliknij

Uchwała Nr LXIV/322/10 z dnia 4.11.2010 r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z  oganizacjami pozarządowymi oraz innmi podmiotami, prowadzącymi działalnmość pożytku publicznego w 2011 r. - link do dokumentu http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=166950

Załącznik do uchwały Nr LXIV/322/10 - Roczny program współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na 2011 rok - link do dokumentu http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=166949

Uchwała Nr LIX/305/10 z 9.09.2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarczyn - link do dokumentu: http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=161995

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2011-02-11 14:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2011-03-15 12:07:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki